Sidor

GILLAR DU DET DU LÄSER HÄR?

GILLAR DU DET DU LÄSER HÄR?
Köp boken! Klicka på bilden!

onsdag 7 oktober 2015

Omplanterad

Samfundets cykler passade inte med läsårets gång. Det var en analys hon gjorde långt senare, eftersom den krävde en överblick man inte har som barn. Pastorerna byttes vid Mickelsmäss, i en process inte olik de stora fotbollsklubbarnas spelarköp, och var installerade lagom till kyrkoårets början vid advent. Hennes pappa var pastor i Samfundet. Således satte hon ofelbart första spiken i kistan genom att kunna svaret på frökens fråga: ”Vad betyder advent?” men hon var en positiv natur och ägnade inte kistan mycket uppmärksamhet. Hon vågade bara se de små förtretligheterna, som att hon redan gjort en slöjdpåse men däremot aldrig virkat ett gosedjur. Virkning blev aldrig del av hennes uppsättning färdigheter, däremot stickade hon med lätthet, och hon löste problemet med de två slöjdpåsarna genom att använda den ena till att bära de mineraler hon samlade på fritiden.

Jag känner mig som en blomma utan rötter, bekände hon en dag för mor pastorskan, som jobbade deltid som florist.
Nej, men du har nog dragits upp med rötterna litet för många gånger, gumman...
Det blev tyst.
– … och inte fått den extra gödning du behövt när du planterats om.

Det här samtalet ägde rum i början av hennes tonår. Mamman anade inget om kysstävlingarna, häxblandningarna och Svarta Madame. Det kändes som om de var gödning nog för henne, de, eller den status hon fick som en som sa ”nej” senare än de flesta. Hon var stolt över sina säkra tungrörelser och hur hon behärskade de mest komplicerade hångeltekniker och inte minst över att hon aldrig tycktes bli full.

Är det lättare eller svårare nu när du går i högstadiet? frågade mamman.
Lättare, sa hon tveklöst.
Hon var en positiv natur. Hon trivdes. Att populariteten var spetsad med förakt såg hon inte och aldrig undrade hon om hennes mödor hade blivit annorlunda om hon inte bytt stad och klass fem gånger på åtta år.

Mamman log och strök henne över håret.
Det var verkligen roligt att höra. Vi skulle nog prata lite mer på tu man hand, du och jag.

(Utmaning: ”Ta en bok. Slå upp sid 19. Skriv en text baserad på första meningen på sidan.”
Ur On Natural Selection av Charles Darwin: ”Hence, also, we can see that when a plant or animal is placed in a new country among new competitors, though the climate may be exactly the same as in its former home, yet the conditions of its life will generally be changed in an essential manner.”)

1 kommentar: